بهترین  انتخاب در سامانه پیامکی

خدمات ارسال پیامک خود را به ما بسپارید

شما سزاوار یک تجربه عالی از پنل پیامکی هستید و می توانید آن را با ما تجربه کنید همین الان رایگان ثبت نام کنید و از امکانات فراوان سامانه ارسال پیامک لذت ببرید.

sms-hand-mobile-1024x1024

ارسال پیامک زنده هدفمند

بهترین انتخاب برای ارسال پیامک ...

همواره می توانید برای پاسخ به هرگونه سوال در مورد سامانه ارسال پیامک، با کارشناسان و مشاوران سامانه تماس حاصل فرمایید.

 • ما را دنبال کنید

درباره ما بدانید

سامانه ارسال پیامک

 

ارسال پیامک زنده پیامک زنده

بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
بدون نیاز به تمدید سالیانه
بدون نیاز به تمدید سالیانه
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
ارائه پنل ارسال پیامک رایگان
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارائه بانک اطلاعاتی
ارائه بانک اطلاعاتی
امکان گزارشگیری دقیق
امکان گزارشگیری دقیق
ارسال پیامک زنده
ارسال پیامک زنده
دفترچه تلفن حرفه ای
دفترچه تلفن حرفه ای
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
تعیین وضعیت شماره ها قبل ارسال
ارائه خط اختصاصی رایگان
ارائه خط اختصاصی رایگان
قبلی
بعدی

خدمات ما

آنچه ما ارائه می دهیم طیف گسترده ای از خدمات ارسال پیامک انبوه است.

  مشتریان ما چه سوالاتی میپرسند؟

  ورود و ثبت نام کلیک کنید => ثبت نام میکنم=> وارد کردن نام و نام خانوادگی => وارد کردن شماره موبایل و کد ملی که باهم مطابقت داشته باشند=> تیک موافقت با قوانین => ثبت نام

  بله با استفاده از خطوط خبری این امکان وجود دارد.

  در سامانه ما همه اپراتور ها و سر شماره ها تعرفه یکسان دارند که 394 ریال می باشد.

  به طور میانگین 80% از پیامک های تبلیغاتی به صورت موفق تحویل مخاطب داده می شود، 20% از پیامک ها به علت های مختلف از جمله خاموش بودن تلفن همراه، عدم دسترسی به شبکه مخابراتی یا قرار دادن شناسه پیامک در لیست سیاه مخابراتی توسط مخاطب و...به دست آنها نمی رسد.

  خیر، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

  توجه داشته باشید که این مورد کاملاً تست شده است؛ پس می‌توانید با خیال راحت، پیامک‌هایتان را در حجم بالا ارسال کنید.

  هر  70 کاراکتر یک پیامک فارسی می باشد و در صورت طولانی بودن پیامک ارسالی، تعرفه در تعداد پیامک ضرب می شود.

  معتبرترین برندهای این صنعت به ما اعتماد کرده‌اند

   تخصص ما ارسال پیامک انبوه و هدفمند است!

  برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

  ۷۷ ۱۷۰ ۹۱۰ _ ۰۲۱